ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Стратегічна ідея ДП «Чернігівстандартметрологія»

Наша місія:

Державне підприємство «Чернігівстандартметрологія» є територіальним органом Міністерства економіки України в Чернігівській області та забезпечує в регіоні впровадження єдиної державної технічної політики щодо функціонування національних систем стандартів, єдності та достовірності вимірювань, оцінки відповідності.

Робота підприємства спрямована на захист інтересів споживача і суспільства в цілому з питань безпеки продукції та послуг для здоров’я громадян, охорони довкілля, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, застосування енергозберігаючих технологій.

Цій меті підпорядкована діяльність ДП «Чернігівстандартметрологія»

 • Оцінка та підтвердження відповідності продукції та послуг.
 • Сертифікація систем управління.
 • Проведення випробувань харчової продукції та продовольчої сировини за показниками безпечності та якості.
 • Перевіряння та доопрацювання технічних умов та змін до них.
 • Забезпечення функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документів.
 • Зберігання та розвиток еталонної бази.
 • Здійснення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.
 • Співпраця із засобами масової інформації, публікації в науково-технічних журналах, проведення публічних заходів з метою популяризації діяльності підприємства.
 • Здійснення інформаційної, координуючої та науково-методичної діяльності серед підприємств, установ та організацій регіону у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності.

Наші цінності:

 • Досвід та професіоналізм
 • Інноваційність і відкритість
 • Міжнародне співробітництво
 • Постійне вдосконалення

Статут Державного підприємства “Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Фінансова звітність ДП “Чернігівстандартметрологія”

Структура підприємства

Біографічна довідка керівника підприємства

Структура, принципи формування і розмір винагороди генерального директора ДП “Чернігівстандартметрологія”

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

Відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

Рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства