ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Стратегічна ідея ДП «Чернігівстандартметрологія»

Наша місія:

Державне підприємство «Чернігівстандартметрологія» є територіальним органом Міністерства економіки України в Чернігівській області та забезпечує в регіоні впровадження єдиної державної технічної політики щодо функціонування національних систем стандартів, єдності та достовірності вимірювань, оцінки відповідності.

Робота підприємства спрямована на захист інтересів споживача і суспільства в цілому з питань безпеки продукції та послуг для здоров’я громадян, охорони довкілля, підвищення конкурентоспроможності продукції та послуг, застосування енергозберігаючих технологій.

Цій меті підпорядкована діяльність ДП «Чернігівстандартметрологія»

 • Оцінка та підтвердження відповідності продукції та послуг.
 • Сертифікація систем управління.
 • Проведення випробувань харчової продукції та продовольчої сировини за показниками безпечності та якості.
 • Перевіряння та доопрацювання технічних умов та змін до них.
 • Забезпечення функціонування довідково-інформаційного фонду нормативних документів.
 • Зберігання та розвиток еталонної бази.
 • Здійснення повірки та калібрування засобів вимірювальної техніки.
 • Співпраця із засобами масової інформації, публікації в науково-технічних журналах, проведення публічних заходів з метою популяризації діяльності підприємства.
 • Здійснення інформаційної, координуючої та науково-методичної діяльності серед підприємств, установ та організацій регіону у сфері стандартизації, метрології, оцінки відповідності.

Наші цінності:

 • Досвід та професіоналізм
 • Інноваційність і відкритість
 • Міжнародне співробітництво
 • Постійне вдосконалення

Статут Державного підприємства “Чернігівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Фінансова звітність ДП “Чернігівстандартметрологія”

Структура підприємства

Біографічна довідка керівника підприємства

Структура, принципи формування і розмір винагороди генерального директора ДП “Чернігівстандартметрологія”

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2021 рік

Порядок проведення конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2020 рік

Опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на операції та результати діяльності підприємства, та заходи щодо управління такими ризиками

Відомості про договори, учасником яких є державне унітарне підприємство, інформація про які підлягає оприлюдненню відповідно до Закону України “Про відкритість використання публічних коштів”

Рішення суб’єкта управління об’єктами державної власності щодо державного унітарного підприємства