Випробування зерна

Науково-випробувальна лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини державного підприємства «Чернігівстандартметрологія» проводить випробування зерна за сталою ціною, незалежно від об’ємів партії продукції, та видає (за вимогою Замовника) експертний висновок на продукцію.

Лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, має висококваліфікований персонал, акредитована у Національному агентстві з акредитації України відповідно до вимог європейського стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 «GENERAL REQUIREVENTS FOR THE COMPETENCE OF TESTING AND CALIBRATION LABORATORIES» («Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій»). Атестат акредитації № 2Н462, дійсний до 16 грудня 2023 року.

На відміну від інших лабораторій Чернігівської області, які проводять випробування кожних 500 т зерна, ДП «Чернігівстандартметрологія» пропонує провести випробування згідно з вимогами ДСТУ незалежно від об’ємів партії продукції.

Лабораторія проводить такі види випробувань (згідно з ДСТУ):

– визначення токсичних елементів (важкі метали);

– визначення мікотоксинів;

– визначення радіонуклідів;

– визначення пестицидів;

– визначення гормональних препаратів;

– фізико-хімічні дослідження.

Постійним клієнтам ДП «Чернігівстандартметрологія» та залежно від кількості наданих на випробування зразків, згідно з «Протоколом узгодження договірної ціни» надаються суттєві знижки.

Запрошуємо до співпраці!

Начальник лабораторії Наталія КОНОВЕЦЬ

Тел. (0462) 691-663 ,