Калібрувальна лабораторія

Калібрувальна лабораторія ДП «Чернігівстандартметрологія» має атестат про акредитацію Національного агентства з акредитації України.

Даний атестат засвідчив компетентність лабораторії на право калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017 за такими видами вимірювань:

  • Маса та пов’язані з нею величини;
  • Вимірювання геометричних величин;
  • Вимірювання механічних величин;
  • Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;
  • Вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;
  • Температурні та теплофізичні вимірювання;
  • Вимірювання часу та частоти;
  • Оптико-фізичні вимірювання.

Сфера акредитації визначена додатком до атестата.

Заявка на проведення калібрування

Відповіді на запитання можна одержати за номером телефону

(0462) 676-353.

Начальник лабораторії Помаз Ольга Володимирівна.

Запрошуємо до співпраці!