Сектор приймання, видачі ЗВТ та метрологічного забезпечення

Підтвердження компетентності в галузі проведення вимірювань на добровільних засадах

ДП «Чернігівстандартметрологія» пропонує центральним органам виконавчої влади, підприємствам і організаціям, що діють у сфері управління цих органів, а також підприємствам і організаціям, що не належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, організацію та здійснення добровільного оцінювання системи керування вимірюваннями та визнання науковим метрологічним центром вимірювальних можливостей.

«Порядок добровільного оцінювання системи керування вимірюваннями в метрологічних підрозділах суб’єктів господарювання та визнання вимірювальних можливостей»  здійснюється згідно з СОУ 74.9-02568377-001:2016.

Визнані вимірювальні можливості є документальним підтвердженням технічної компетентності при виконанні вимірювань та будуть вагомим аргументом при роботі з замовниками.

Для організації добровільного оцінювання та визнання вимірювальних можливостей підприємству або організації належить звернутись до ДП «Чернігівстандартметрологія» з заявою на ім’я генерального директора. Для визначення змісту робіт та їх вартості до заявки слід додати декларацію вимірювальних можливостей. На підставі вище зазначених документів буде складений договір, який за згодою заявника буде підписаний обома сторонами.

За позитивними результатами оцінювання системи керування вимірюваннями, ДП «Чернігівстандартметрологія» видає свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 та перелік  вимірювальних можливостей підписані генеральним директором. При цьому задекларовані вимірювальні можливості можуть бути скориговані за узгодженим із заявником оцінювання.

Начальник сектору приймання, видачі ЗВТ та метрологічного забезпечення

Зеленська Лілія Михайлівна,

тел.: (0462) 676-993, e-mail: nadzor@cherncsm.com.ua 

Як скласти графік проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки?

Форма графіку проведення періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) на відповідний рік затверджена Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (від 08.02.2016р. №193 зі змінами від 16.04.2019р. №642).

Звертаємо Вашу увагу! Заявник може скласти графік проведення періодичної повірки ЗВТ тільки законодавчо регульованих ЗВТ на відповідний рік за встановленою формою та погодити його з виконавцем.

Заявники, які погодили графіки, надають ЗВТ на періодичну повірку відповідно до погоджених строків або своєчасно письмово повідомляють виконавців про причини невиконання графіків.

Для Вашої зручності надаємо форму графіку з реквізитами ДП «Чернігівстандартметрологія».