ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТЕХНІЧНИМ РЕГЛАМЕНТАМ

Орган з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів ДП «Чернігівстандартметрологія» успішно пройшов технічний нагляд та повторну оцінку щодо вимог міжнародного стандарту ISO/IEC 17065:2019 та отримав атестат про акредитацію, зареєстрований у Реєстрі НААУ за № 1О2047, дійсний до 13.02.2024 р.

Атестат засвідчує компетентність ООВ ДП «Чернігівстандартметрологія» у сфері таких технічних регламентів:

1 Технічний регламент засобів індивідуального захисту;

2 Технічний регламент щодо неавтоматичних зважувальних приладів;

3 Технічний регламент законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.

Здійснюється також добровільна сертифікація електронного та електричного устаткування, харчової продукції та продовольчої сировини.

Повний текст Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту щодо неавтоматичних зважувальних приладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 16.12.2015 року № 1062.

Сфера призначення органу з оцінки відповідності – неавтоматичні зважувальні прилади.

Повний текст Рішення про призначення органу з оцінки відповідності на здійснення оцінки відповідності вимогам Технічного регламенту законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 13.01.2016 року № 94.

Сфера призначення органу з оцінки відповідності: ваги, термометри.

Запрошуємо до співпраці!

Телефон для довідок: (0462) 65-14-98