СЕРТИФІКАЦІЯ ПРОДУКЦІЇ ТА ПОСЛУГ

Сертифікація продукції та послуг

Український споживач більше довіряє незалежній думці сторонніх фахівців та державних органів, яким і являється ООВ ДП «Чернігівстандартметрологія».

Наявність сертифікату відповідності у добровільній системи сертифікації продукції є запорукою її безпечності та якості. А це:

– спрощення доступу продукції в торгівельні мережі України, оскільки торгівельні мережі несуть безпосередню відповідальність перед споживачем;

– підвищення конкурентоспроможності української продукції на ринку України та світових ринках;

– отримання переваг під час участі у тендерах;

– підвищення власної впевненості керівництва підприємства-виробника чи постачальника продукції в її якості.

– підвищення привабливості продукції в очах замовників та завойовування їх довіри

Загальнодоступна інформація

ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» провадить свою діяльність відповідно до вимог технічних регламентів (ТР ЗР ЗВТ, ТР НЗП, ТР ЗІЗ) та міжнародного стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019.

Схеми сертифікації

        ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» видає сертифікати відповідності:

  • За схемою з атестацією виробництв (в добровільній системі сертифікації – табл.2 Сфери акредитації до атестату про акредитацію № 1О247);
  • за модулем F (ТР НЗП, ТР ЗР ЗВТ);
  • за модулем В, D (ТР ЗІЗ).

Процедури оцінювання

ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» розробив та впровадив процедури оцінювання, правила та процедури для надавання і підтримування сертифікації, скасування або відмови в сертифікації, відповідно до вимог стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019 «Оцінка відповідності. Вимоги до органів з сертифікації продукції, процесів та послуг», які наведені в Матриці документів системи управління ДСУ М.

Інформація щодо оплати за послуги, що надаються заявникам

       Подати заявку до ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» та дізнатися інформацію щодо оплати за послуги з сертифікації запрошуємо:

  • за електронною адресою grom@cherncsm.com.ua,
  • за поштовою адресою: вул. П´ятницька, 110-А, м. Чернігів, 14005;
  •  зателефонувати за номерами: (0462) 65-14-98.

Опис прав та зобов’язань заявників та клієнтів

ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ», відповідно до п.4.1.2 ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2019, зобов´язує клієнта:

  • завжди виконувати сертифікаційні вимоги,
  • не використовувати сертифікацію продукції у такий спосіб, щоби зашкодити репутації органу з сертифікації,
  • не робити будь-яких заяв щодо сертифікації продукції, які орган з сертифікації може розглядати як такі, що вводять в оману, або є несанкціонованими.

Порядок розгляду справ та апеляцій

ООВ ДП «ЧЕРНІГІВСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» має задокументований процес для отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо скарг та апеляцій, процедура ДСУ ПР ООВ-7.13 «Документ системи управління. Процедура ООВ. Отримання, оцінювання та прийняття рішень щодо скарг та апеляцій»

Запрошуємо до співпраці!

Начальник відділу з підтвердження відповідності продукції, послуг

Олена ГРОМОВА

тел. (0462) 651-498

e-mail: grom@cherncsm.com.ua

Повноваження в сертифікації

Добровільна сертифікація продукції

Сертифікація послуг