СЕРТИФІКАЦІЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ

Стандарти серії ISO 9000 найбільш застосовані в світі, бо містять вимоги до системи управління якістю, а шляхи виконання цих вимог визначає підприємство.

Орган із сертифікації ДП «Чернігівстандартметрологія» має великий досвід сертифікації систем управління на підприємствах Чернігівської області, України і за кордоном.

Що таке система управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги»?

ISO 9001 входить в серію стандартів ISO 9000 – це міжнародні стандарти, що описують вимоги до системи менеджменту якості.

ISO (International Organization for Standardization) – Міжнародна організація по стандартизації.

Україна входить в цю федерацію.

Національний стандарт, що відповідає ISO 9001, – ДСТУ ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги».

Стандарти ISO 9001 прийняті більш ніж 190 країнами світу!

Особливість стандартів ISO серії 9000 в тому, що вони можуть бути застосовані будь-якими підприємствами і організаціями, незалежно від їх розміру, форми власності та сфери діяльності.

Без сучасних систем управління якістю підприємство не може вийти на міжнародний ринок.

Все частіше не тільки зарубіжні компанії, але і вітчизняні починають будь-які переговори з українськими партнерами тільки при наявності у них сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO 9001.

Система управління якістю забезпечує впевненість замовників та споживачів в якості одержуваної продукції, а також поліпшує діяльність підприємства. Саме тому останнім часом наявність сертифікованої системи управління якістю є основною умовою участі у більшості тендерів і конкурсів.

ISO 9001 – це не тільки настанови з управління якістю підприємства, а й потужний маркетинговий інструмент.

З практики видно, що ціни на товари та послуги сертифікованих, відповідно до ISO 9001 компаній часто виправдано вище цін конкурентів більш як на 40%!

Це нагорода, яку отримує підприємство після вкладання коштів в побудову вичерпної системи менеджменту якості за стандартом ISO 9001.

СЕРТИФІКАТ ISO 9001 – офіційний документ, який підтверджує той факт, що підприємство дійсно працює відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 9001, а його система управління якістю відповідає всім необхідним вимогам.

Система управління якістю відповідно до ISO 9001 – схема проведення бізнес-процесів, яка забезпечує стабільну якість роботи підприємства і охоплює основні етапи його діяльності: критичний аналіз договорів, проектування, закупівлю сировини і комплектуючих, контроль якості готової продукції (послуг), навчання персоналу, обслуговування клієнтів, роботу з відгуками і рекламаціями і т.п.

Система управління якістю – пакет документів (методики, інструкції, плани тощо), які містять вимоги ISO 9001 та діючої НД, а також інструкції по оптимізації внутрішніх бізнес-процесів.

Переваги сертифікації ISO 9001:

  • чіткий розподіл відповідальності та повноважень як у рамках всього підприємства, так і в кожному його структурному підрозділі зокрема;
  • досягнення стабільних фінансових показників і підвищення ефективності виробництва. Система спрямована в цілому на попередження, а не коригування невідповідностей. Як наслідок – знижується рівень браку і витрати на його усунення;
  • зміцнення ділової репутації, престижу і авторитету підприємства та підвищення рівня його конкурентоздатності в очах споживачів, замовників, інвесторів. Підвищується якість продукції та послуг, а значить, і задоволеність споживачів;
  • можливість використання сертифікату в рекламних цілях, що, позначиться на розширенні клієнтської бази;
  • співпраця з іноземними партнерами, оскільки наявність сертифіката ISO 9001 є в усьому світі стандартною діловою практикою при укладанні контрактів і угод.

Переваги від впровадження систем управління давно оцінили в розвинених країнах.

Вчені встановили пряму залежність між кількістю діючих систем управління в державі і її благополуччям.

Загалом можна сказати, що ISO 9001 – норма, яка стосується системи управління якістю. Норма була встановлення Міжнародною організацією стандартизації (International Standartisation Organization), яка є федерацією організацій членів інших держав ISO.

Інформація про діяльність органу з сертифікації систем менеджменту

Форми документів для проведення сертифікації

Скарги та апеляції

Вакансії

Реєстр чинних сертифікатів на системи менеджменту

СИСТЕМА НАССР

CИСТЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО КЕРУВАННЯ

CИСТЕМА УОЗБП

Федченко Т. Г.
Федченко Т. Г.

Запрошуємо до співпраці!

Начальник відділу стандартизації та оцінки відповідності

Тетяна ФЕДЧЕНКО

Тел. (04622) 5-68-04