Система НАССР

Вибір Україною європейського шляху розвитку передбачає прийняття нових зобов’язань із гарантування та забезпечення якості та безпечності харчових продуктів. Громадяни України стали пред’являти більш високі вимоги до якості та безпечності продуктів харчування.

Вони прагнуть не тільки добре та якісно харчуватися, але й бути впевненими в цілковитій безпеці споживаної їжі.

Адже останнім часом при виробництві харчових продуктів широко використовують технології, які забезпечують властивості продукту та тривалі терміни зберігання за рахунок використання нового обладнання й комплексу різних харчових добавок: консервантів, стабілізаторів, ароматизаторів, барвників, модифікованих продуктів тощо.

Дотримуючись міжнародних вимог в галузі безпечності харчових продуктів, вітчизняні підприємства харчової промисловості впроваджують системи управління безпечністю продуктів харчування – Hazard Analysis and Critical Control Points (системи НАССР).

Ці системи забезпечують контроль на всіх етапах харчового ланцюга, у будь-якій точці процесу виробництва, зберігання та реалізації продукції, де можуть виникнути небезпечні ситуації.

Таким чином, система НАССР є для споживачів надійною гарантією того, що на підприємстві створені всі умови випуску безпечної продукції.

Орган з сертифікації ДП «Чернігівстандартметрологія» має великий досвід сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів на підприємствах Чернігівської області, України і за кордоном.

Фахівці чернігівських підприємств, на яких сертифіковані системи НАССР, розробили дієві та ефективні заходи з безпеки продуктів на високому професійному рівні.

Спільно були розглянуті та проаналізовані вимоги європейських директив і регламентів, складені заходи щодо поліпшення санітарного стану підприємства та його приведенню у відповідність із чинними санітарними нормами та правилами, систематизований технологічний процес.

Результатом робіт став вивірений підхід підприємств до забезпечення якості та безпеки – чітка й злагоджена система моніторингу процесів, продукції, критичних точок контролю по всьому харчовому ланцюгу.

Усі розроблені системи успішно пройшли процедуру підтвердження відповідності, підприємствами отримані сертифікати на системи НАССР.

Що дає підприємству впровадження системи управління безпечністю харчової продукції?

Система дозволяє підприємству:

 • забезпечити випуск безпечної продукції за рахунок системного контролю на всіх етапах виробництва;
 • належним чином керувати всіма небезпечними чинниками, які загрожують безпечності харчових продуктів – запобігати, усувати чи мінімізувати їх;
 • гарантувати, що харчові продукти є безпечними на момент їх споживання у їжу;
 • забезпечити належні гігієнічні умови виробництва у відповідності з міжнародними нормами;
 • демонструвати відповідність застосовним законодавчим та нормативним вимогам щодо безпечності харчових продуктів;
 • укріпити довіру споживачів, замовників та органів нагляду до продукції, що виробляється та підвищити імідж підприємства;
 • розширити мережу споживачів продукції та вийти на закордонні ринки;
 • підвищити відповідальність персоналу за випуск безпечної продукції та забезпечити розуміння всіма робітниками підприємства першорядної важливості аспектів безпечності продукції.

Сімейство міжнародних стандартів ISO серії 22000

 • SO 22000:2019 Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга
 • ISO/TS 22003:2007 Системи управління безпечністю харчових продуктів – Вимоги до органів, що здійснюють аудит та сертифікацію систем управління безпечністю харчових продуктів
 • ISO 22004:2005 Системи управління безпечністю харчових продуктів – Настанова щодо застосування ISO 22000:2005
 • ISO 22005:2007 Простежуваність у ланцюгу кормів і харчовому ланцюгу – Загальні принципи та настанова щодо проектування та розроблення системи

З 20 вересня 2015 року набув чинності новий харчовий Закон України “Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів”. Цей закон ще називають євроінтеграційним, оскільки він побудований на принципах та вимогах до безпечності харчових продуктів, які діють в ЄС.

Головною відмінністю нової редакції Закону є:

 • чітке закріплення відповідальності оператора ринку (виробника) в межах своєї діяльності за недотримання вимог законодавства про безпечність харчових продуктів, що тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб – у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності;
 • новий підхід до контролювання всього ланцюга виробництва харчового продукту, що дозволить виявити загрозу на ранньому етапі та запобігти виробництву небезпечного продукту та, відповідно, потраплянню його до споживача;
 • закріплення на законодавчому рівні у формі вимоги обов’язкового запровадження системи управління безпечності харчових продуктів на принципах ХАССП (лат. НАССР), а саме: «розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР), а також забезпечувати належну підготовку з питань застосування постійно діючих процедур, що базуються на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів» (ст. 20 Закону).

У зв’язку з вищевикладеним, ДП «Чернігівстандартметрологія» пропонує харчовим підприємствам:

 • для підтвердження того, що НАССР впроваджена, провести роботи з сертифікації системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР).

СЕРТИФІКАТ ISO 22000/НАССР – офіційний документ підтвердження безпеки продуктів, вироблених у харчовій галузі. Це, перш за все, «візитна картка компанії», яка гарантує системний аналіз небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Наявність сучасної системи управління безпечністю харчових продуктів допоможе підприємству вийти на міжнародний ринок. Все частіше не тільки зарубіжні компанії, але і вітчизняні починають будь-які переговори з українськими партнерами тільки за наявності у них сертифіката відповідності міжнародному стандарту ISO 22000/НАССР.

ДП “Чернігівстандартметрологія” – це індивідуальний підхід до кожного клієнта, доступні ціни, конфіденційність договірних відношень та гнучка система оплати вартості послуг для найбільш повного задоволення вимог наших клієнтів.

Запрошуємо до обговорення пропозиції та погодження умов співпраці!