ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 2141-14/3740-07 від 24.01.2020 року ДП “Чернігівстандартметрологія” оприлюднює річну фінансову звітність за 2019 рік.

Баланс (звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік