ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ та ЗВІТИ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Фінансова звітність за 2022 рік

Фінансова звітність за 2021 рік

Річна фінансова звітність ДП “Чернігівстандартметрологія” за 2020 рік

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Звіт про власний капітал

Примітки до річної фінансової звітності

Звіт незалежного аудитора за 2020 рік

Звіт керівника підприємства 2020 рік

Фінансова звітність за 2020 рік

Звіти по виконанню фінансового плану підприємства 2020 рік

Фінансова звітність за 2019 рік

Звіти по виконанню фінансового плану підприємства 2019 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2019 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік

Звіт керівника підприємства 2019 рік

Звіт незалежного аудитора за 2019 рік

Фінансова звітність за 2018 рік

Звіти по виконанню фінансового плану підприємства 2018 рік

Баланс (звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2018 року

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік

Звіт незалежного аудитора за 2018 рік

Звіт керівника підприємства

Звіт незалежного аудитора за 2017 рік