Система управління допоможе протидіяти хабарництву

Навчання за кваліфікацією «Спеціаліст із сертифікації систем управління щодо протидії корупції за ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) пройшли фахівці ДП «Чернігів­стандарт­метро­логія». Тепер вони можуть проводити сертифікацію систем управління щодо протидії корупції на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT).

Що ж таке система управління протидії корупції?

Як відомо, хабарництво є широко поширеним явищем із негативними наслідками. Зокрема, воно призводить до збільшення вартості ведення бізнесу, непрозорості в комерційних угодах, дорожчання товарів і послуг та зниження їхньої якості. Крім того, корупція може спричинити втрати життя і власності, знищує довіру в організаціях і заважає справедливій та ефективній роботі ринків.

Аби вирішити цю проблему, одного Закону України «Про запобігання корупції» недостатньо.

Відповідальність за сприяння в боротьбі з хабарництвом має взяти на себе сама організація. Її корпоративна культура є критичним чинником успіху або невдачі у протидії корупції.

Очікується, що добре керована організація матиме політику дотримання, яку підтримано належними системами управління. Вони допоможуть їй виконувати свої юридичні зобов’язання та зберігати відданість принципам.

Це можливо досягти впровадженням системи управління щодо протидії корупції у відповідності до вимог ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» та зобов’язань керівництва організації щодо встановлення цілісності, прозорості, відкритості та дотримання вимог даного стандарту.

Політика боротьби з хабарництвом та система управління, що її підтримує, допомагає організації уникати або зменшувати витрати, ризики та збитки від хабарництва, сприяти розвитку довіри в ділових стосунках та зміцнювати свою репутацію.

Де застосовується стандарт ДСТУ ISO 37001:2018?

Цей стандарт може застосовуватися для малих, середніх та великих організацій в усіх галузях економіки, враховуючи державні, приватні та неприбуткові організації.

Стандарт установлює вимоги та надає настанову для розроблення, впровадження, підтримки, перегляду та вдосконалення системи управління щодо протидії корупції, яка може бути автономною або інтегрованою в загальну систему управління.

Які аспекти діяльності організації розглядає стандарт?

Стандарт ДСТУ ISO 37001:2018 розглядає:

–  хабарництво у державних, приватних та неприбуткових галузях економіки;

–  давання хабарів організацією;

–  давання хабарів персоналом організації, що діє від імені організації чи на її користь;

–  давання хабарів бізнес-партнерами організації, що діє від імені організації чи на її користь;

–  отримання хабарів організацією;

–  отримання хабарів персоналом організації у зв’язку з діяльністю організації;

–  отримання хабарів бізнес-партнерами організації у зв’язку з діяльністю організації;

–  пряме та непряме хабарництво (наприклад, хабар, запропонований чи отриманий третьою стороною або за її посередництвом).

Відзначимо, що стандарт ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT) «Системи управління щодо протидії корупції. Вимоги та настанови щодо застосування» установлює вимоги та надає настанови щодо системи управління, яка призначена допомогти організації попередити, виявити та реагувати на хабарництво, виконувати закони щодо протидії корупції та добровільні зобов’язання, застосовані до її діяльності.

Для чого організації система щодо протидії корупції?

Система управління щодо протидії корупції визначає виконання організацією політики, процедур та контролю, які є обґрунтованим та пропорційним відповідно до ризиків хабарництва, з якими вона стикається.  Результат роботи цієї системи управління:

  • Зменшення ризику правових санкцій;
  • Зменшення ризиків для іміджу організації через розголошення негативної інформації;
  • Забезпечення впевненості у тому, що співробітники організації діють, виходячи з її інтересів;
  •  Більша привабливість для партнерів та замовників (менші ризики, що їх персонал буде втягнутий у хабарництво, або що на їх імідж вплинуть проблеми організації).

Фахівці ДП «Чернігівстандартметрологія» запрошують підприємства та організації до співпраці в проведенні робіт з сертифікації системи управління щодо протидії корупції на відповідність вимогам стандарту ДСТУ ISO 37001:2018 (ISO 37001:2016, IDT).