Як у Європі. Україна оновлює норми допустимої кількості шкідливих речовин у продуктах

Оновлені державні санітарні правила і норми щодо максимально допустимих рівнів окремих забруднювачів у харчових продуктах затвердило своїм наказом Міністерство охорони здоров’я.

У документі йдеться про нові вимоги щодо вмісту свинцю, нітратів, мікотоксинів, металів, ртуті тощо у продуктах харчування.

Правила адаптовано до вимог ЄС – Регламенту ЄС №1881/2006, який діє в Європі вже понад 14 років і довів свою ефективність.

Наказ МОЗ №1238 зареєстровано в Міністерстві юстиції 21 липня 2020 р. за № 684/34967. Він набуде чинності через півроку з дня офіційного опублікування, тобто вже 4 лютого 2021 року. Проте для окремих показників встановлено більш тривалий перехідний період – 3 роки.

Введення оновлених норм, їх гармонізація з правилами країн ЄС дозволить, на переконання бізнесу, усунути торгівельні бар’єри, налагодити більш широку міжнародну співпрацю.  Повний текст Наказу МОЗ можна переглянути за посиланням http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE34967.html