Головна Новини Метрологія Стандартизація Сертифікація Про нас Анкетування ENG
Керівництво
Історія
Про нас
Структура
підприємства
Профспілка
Сертифікація
Системи менеджменту
Продукції та послуг
Реестр виданих сертифікатів
Оцінка відповідності
Контакти
Стандартизація
Метрологія
Лабораторія харчової продукції та продовольчої сировини
Конкурси
Реформи в Україні
Випробувальна лабораторія промислової продукції
Погода зараз
Відео
Фото
Аудіо
Останні
Архів
Громадська приймальня
Мапа сайту
Поради споживачам
Партнерам
Business card
Запобігання корупції
Публічна інформація
Чи влаштовує вас якість обслуговування на нашому підприємстві в 2019 році?
ТАК

ні
Частково

Остання сторінка

Випробувальна лабораторія промислової продукції

Остання новина

Вітаємо зі Всесвітнім днем метрології!

В святковий день яскраво сонце сяє І світ увесь метрологів вітає!

Останнє фото


Останнє питання

Альона

Доброго дня. У вас можна дізнатися чи підлягають швейні машинки з електронним дви


Чи обов’язкова система НАССР у закладах громадського харчування?
Уже з 20 вересня поточного року в Україні набули чинності норми закону, що зобов’язують потужності, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей), впровадити систему НАССР. Які саме заклади громадського харчування підпадають під дію цих норм?
Частина друга підпункту 1 пункту 1 прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо харчових продуктів» (далі – Закон України) від 22.07.2016 № 1602-VII передбачає запровадження системи НАССР для потужностей, які провадять діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження (крім малих потужностей).

П. 27 статті 1 Закону України дає визначення закладам громадського харчування.
Такими є ресторани, бари, кафе, їдальні, закусочні, піцерії, кулінарії, кіоски чи інші заклади, що забезпечують харчуванням невизначену кількість фізичних осіб.

Віднесення до закладів громадського харчування не залежить від територіальних ознак (місця) провадження господарської діяльності з громадського харчування та ступеня доступності харчування будь-яким особам.

Які харчові продукти є непереробленими?

Відповідно до пункту 46 статті 1 Закону України, це харчові продукти, які не піддавалися ніякій іншій переробці, крім поділу на частини, розрізання, виділення кісток, рублення, ламання, зняття шкіри, чищення, тримінгу, зняття шкарлупи або іншої оболонки, охолодження, замороження та розмороження.

Отже, якщо заклад громадського харчування провадить діяльність з харчовими продуктами, у складі яких є неперероблені інгредієнти тваринного походження (яйця курячі, м‘ясо тварин та птиці, мед тощо, які не піддавалися термічній обробці), та не відноситься до категорії малих потужностей, з 20 вересня 2017 року норма про запровадження НАССР стає обов’язковою для такого закладу.

Якщо ж усі продукти тваринного походження, що використовує заклад, були піддані обробці на підприємствах, які мають впроваджені системи виробничого контролю (НАССР) до моменту постачання в заклад громадського харчування - крім малих потужностей - відповідні норми вступають в силу з 20 вересня 2018 року.

Для малих потужностей зазначені норми законодавства набувають обов’язкового характеру з 20 вересня 2019 року.

Чи належить заклад громадського харчування до категорії малої потужності? Звернемось до визначення даного терміну.

Заклад громадського харчування відноситься до малої потужності, якщо він сукупно відповідає таким критеріям:

- постачає харчові продукти кінцевому споживачу,
- має не більше ніж десять осіб робочого персоналу,
- займає площу не більше 400 м2.

Довідка.

НАССР - система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Відповідно до чинного законодавства України, оператори ринку мають розробляти, вводити в дію та застосовувати постійно діючі процедури, що засновані на НАССР, а також забезпечувати належну підготовку осіб, які є відповідальними за ці процедури, під час виробництва та обігу харчових продуктів.

Невиконання обов’язку щодо впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи НАСС тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.