Інформація про діяльність органу з сертифікації систем менеджменту

Орган з сертифікації систем управління ДП «Чернігівстандартметрологія» пропонує послуги з незалежної оцінки та сертифікації систем управління на відповідність таким національним стандартам:

– ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT) «Системи управління якістю. Вимоги»

– ДСТУ ISO 22000:2007 (ISO 22000:2005, IDT) «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга»

– ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування»

– ДСТУ OHSAS 18001:2010 (OHSAS 18001:2007, IDT) «Системи управління гігієною та безпекою праці. Вимоги»

Компетентність Органу з сертифікації систем управління ДП «Чернігівстандартметрологія» підтверджується:

– Атестатом про акредитацію Національного агентства з акредитації України відповідно до вимог стандартів ДСТУ EN ISO/IEC 17021-01:2017 (EN SO/IEC 17021-01:2015) та ISO/TS 22003:2013;

– Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України “Про призначення органів із сертифікації на виконання робіт із сертифікації систем управління в державній системі сертифікації” за № 205 від 24.02.2014 р.

Усі роботи з сертифікації систем менеджменту клієнта (замовника) згідно з обраним стандартом (ДСТУ ISO 9001, ДСТУ ISO 22000, ДСТУ OНSАS 18001) проводяться у відповідності до «Типової програми аудиту (типовий процесу аудиту та сертифікації)», що описує проведення повного циклу сертифікації, а саме: два етапи первинного аудиту, наглядові аудити в першому і другому році та аудит повторної сертифікації на третій рік до закінчення сертифікації.

Типова програму аудиту (типовий процес аудиту та СЕРТИФІКАЦІЇ)

Вище керівництво ОССУ приймає на себе зобов’язання щодо забезпечення неупередженості в діяльності з сертифікації систем менеджменту. Підтвердженням цього є відповідна “Декларація щодо незалежності та неупередженості”

По завершенню робіт з сертифікації систем менеджменту, ОССУ надає сертифікованому клієнту відповідний “Сертифікат” та дозволяє використовувати “Знак сертифікації”, що розробляє безпосередньо сам клієнт. У зв’язку з цим ОССУ у відповідності до вимог міжнародного стандарту ISO/ІЕС 17021-1, в особі керівника ОССУ, чітко визначив та проголосив “Політику”, що регламентує процес посилання на сертифікацію та “Знак сертифікації”, а також його застосування.

Політика щодо посилання на сертифікацію та “Знак сертифікації”

Правила надання та застосування знаку сертифікації систем менеджменту

Орган з сертифікації систем управління ДП “Чернігівстандартметрологія” може проводити роботи по сертифікації систем менеджменту, як на території України, так і за її межами: близьке та далеке зарубіжжя.

Реєстр чинних сертифікатів на системи менеджменту, які були видані органом з сертифікації систем управління ДП “Чернігівстандартметрологія”

Схеми робіт ОССУ ДП “Чернігівстандартметрологія”

Сертифікація систем менеджменту

Наглядання за системами менеджменту

Призупинення, скасування, скорочення сфери сертифікації

Додаткові спеціальні аудити