Форми документів для проведення сертифікації

Орган з сертифікації систем управління

1. Надає вітчизняним та іноземним замовникам послуги з сертифікації (оцінки):

  • систем управління якістю відповідно до вимог ДСТУ ISO 9001:2015;
  • систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) відповідно до вимог ДСТУ ISO 22000:2007;
  • систем управління гігієною та безпекою праці (ОНSAS) відповідно до вимог ДСТУ ОНSAS 18001:2010.

2. Веде реєстр виданих сертифікатів на системи управління, зареєстрованих в Реєстрі ОССУ ДП “Чернігівстандартметрологія”

3. Надає відповіді на запити замовників стосовно процедури сертифікації систем управління.

Додатки:

а) Форми документів для проведення сертифікації:

1. Заявка на проведення сертифікації систем менеджменту

2. Опитувальна анкета для попередньої (заочної) оцінки системи управління якістю

3. Опитувальна анкета для попередньої (заочної) оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)

4. Опитувальна анкета для попередньої (заочної) оцінки системи управління гігієною та безпекою праці (OHSAS)

5. Перелік вихідних матеріалів для попередньої оцінки системи управління якістю і стану виробництва

6. Перелік вихідних матеріалів для попередньої оцінки системи управління безпечністю харчових продуктів

7. Перелік вихідних матеріалів для попередньої оцінки системи управління гігієною та безпекою праці