Системи екологічного керування

Система екологічного керування є інструментом, який дає можливість організації:

 • визначити екологічні аспекти її діяльності, продукції чи послуг;
 • оцінити їх вплив на довкілля;
 • розробити та впровадити дії з запобігання забрудненню;
 • встановити контроль за впливом та застосовувати коригувальні заходи;
 • визначити застосовні екологічні законодавчі та нормативні вимоги;
 • забезпечити діяльність у відповідності до екологічного законодавства України;
 • визначати та досягати екологічних цілей;
 • поліпшувати екологічні характеристики;
 • збалансувати та інтегрувати економічні та екологічні інтереси;
 • своєчасно адаптуватися до умов, що постійно змінюються.

Що дає впровадження системи екологічного керування?

 • поліпшення репутації організації в очах громадськості, органів державної влади, інвесторів;
 • поліпшення взаємодії з постачальниками й споживачами;
 • укладання договорів страхування з прийнятними внесками;
 • отримання права на пільгове оподаткування;
 • вдосконалення управління витратами;
 • зменшення кількості інцидентів, що призводять до юридичної відповідальності;
 • заощадження сировини, матеріалів та енергії.

У 1993 році Міжнародна організація зі стандартизації ISO створила технічний комітет ТК 207 «Управління навколишнім середовищем». Його задачею стало розроблення системи стандартів для управління навколишнім середовищем.

Результатом діяльності ТК 207 стало прийняття в 1996 році п’яти стандартів ISO серії 14000.

Вони містили склад та опис елементів системи управління навколишнім середовищем, настанови з їх застосування, а також настанови щодо здійснення екологічного аудиту.

У 2004 році Міжнародна організація зі стандартизації ISO переглянула стандарти серії ISO 14000.

Як наслідок, в 2006 році в Україні введені в дію національні стандарти:

 • ДСТУ ISO 14001:2006 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO14001:2004, IDT);
 • ДСТУ ISO 14004: 2006 Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення (ISO 14004:2004, IDT).

Міжнародні стандарти ISO серії 14000

 • ISO 14001:2004 Системи екологічного керування. Вимоги та настанови щодо застосування.
 • ISO 14004:2004 Системи екологічного керування. Загальні настанови щодо принципів, систем та засобів забезпечення.
 • ISO 14015:2001 Екологічне керування. Екологічна оцінка площ та організацій.
 • ISO 14020:2000 Екологічне марковання та декларації. Загальні принципи.
 • ISO 14021:1999 Екологічне марковання та декларації. Екологічні самодекларації (Екологічне маркування типу ІІ).
 • ISO 14024:1999 Екологічне марковання та декларації. Екологічне маркування типу І. Принципи та методи
 • ISO/TR 14025:2006 Екологічне марковання та декларації. Екологічне маркування типу IIІ.
 • ISO 14031:1999 Екологічне керування. Настанови щодо оцінювання екологічної характеристики.
 • ISO/TR 14032:1999 Екологічне керування. Приклади оцінювання екологічної характеристики.
 • ISO 14040:1997 Екологічне керування. Оцінка життєвого циклу. Принципи та структура.
 • ISO 14041:1998 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації.
 • ISO/TS 14048:2002 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Формат документування даних щодо оцінки життєвого циклу.
 • ISO/TR 14049:2000 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади застосування стандарту ISO 14041 для визначення цілі та галузі дослідження, а також аналізування інвентаризації.
 • ISO 14050:2002 Екологічне керування. Словник.
 • ISO/TR 14062:2002 Настанови щодо інтеграції обліку екологічних аспектів в процес розробки продукту.