Система УОЗБП

За даними Всеукраїнської організації охорони здоров’я, кожної хвилини у світі відбувається виробнича травма, що призводить до смерті працівника.

Чому відбувається стільки трагедій?

Зростають масштаби виробництва, технологічні можливості підприємств. Але разом із цим щороку збільшується кількість постраждалих, травмованих та загиблих

За статистикою, Держгірпромнагляду, 81% травм відбувся з організаційних причин. А основні причини трагедій – низький рівень організації роботи на виробництвах, допуск до роботи працівників невідповідної кваліфікації, порушення правил техніки безпеки.

Особливо високий ступінь ризику на підприємствах нафтегазового комплексу, видобувної та хімічної галузей промисловості, будівельної індустрії.

Чи можна уникнути травматизму? Безперечно. У світі давно існує система управління безпекою та гігієною праці. Вимоги до системи регламентує стандарт ДСТУ ISO 45001.

Система управління охороною здоров’я та безпекою праці (УОЗБП) є інструментом, який дає організації такі переваги:

  • Зменшення кількості випадків заподіяння шкоди персоналу за рахунок запобігання та контролю за небезпечними виробничими факторами на робочих місцях.
  • Зменшення ризику нещасних випадків, що призводять до серйозних наслідків.
  • Поліпшення мотивації персоналу за рахунок задоволення зростаючих очікувань ваших співробітників.
  • Зменшення матеріальних втрат, які виникають внаслідок нещасних випадків та простоїв виробництва.
  • Можливість створення інтегрованої системи управління якістю, екологічного керування, здоров’я та безпеки.
  • Забезпечення відповідності діяльності законодавству в галузі здоров’я та безпеки на виробництві.
  • Покращення іміджу організації.

Вимоги до системи управління охороною здоров’я та безпекою праці (УОЗБП) встановлені у міжнародному стандарті ДСТУ ISO 45001 “Системи управління охороною здоров’я та безпекою праці. Вимоги та настанови щодо застосування”.

Система управління УОЗБП – це частина загальної системи управління, яка спрямована на ідентифікацію небезпек, оцінку та управління ризиками в сфері безпеки та гігієни праці, що пов’язані з діяльністю організації.

Система охоплює політику та цілі в галузі охорони здоров’я та безпекою праці, організаційну структуру, процедури та ресурси для розробки, впровадження, досягнення, аналізу та підтримки в робочому стані політики організації в сфері ОЗБП.

Запроваджуючи систему управління ОЗБП, кожна організація має визначити законодавчі та інші нормативні вимоги стосовно охорони здоров’я та безпеки праці, які вона зобов’язана виконати та які стосуються її видів діяльності, продукції та послуг, обладнання та приміщень.

Відповідність організації законодавчим і нормативним актам країни є одним з найважливіших критеріїв аудиту під час сертифікації системи управління охороною здоров’я та безпекою праці.